Webszerver látogatottsági statisztika

 
 

Szolgáltatásunkat azok vehetik igénybei, aki honlapját az VertesComp szerverén helyzete el. A WebStat segítségével részletes információt kaphat arról, kik és milyen gyakorisággal látogatják az Ön web-oldalait, melyek voltak a leggyakrabban megnézett oldalak, file-ok. Mindezt naponta frissülõ, magyar nyelvû HTML oldalon követheti nyomon.
A szolgáltatás elérése: http://webstat.vertescomp.hu/domain.nev címen érhetõ el.

Látogatottsági statisztika, jelmagyarázat

A találatok reprezentálják az adott idõszak alatt (hónap, nap, óra, stb.) a szerverre érkezett összes kérést.

A file-ok azon összes találatot reprezentálják, amelyek tulajdonképpen ahhoz vezetnek, hogy valamit visszaküldjenek a felhasználónak. Nem minden találat fog adatot küldeni, mint például a 404-Nem található kérések, és azok, amik olyan oldalakra irányulnak, melyek már korábban elmentõdtek a böngészõben.

Tipp: Ha megfigyeljük a különbséget a találatok és a file-ok között, bizonyos utalást fedezhetünk fel a többszöri látogatókra, mivel minél nagyobb mértékû a kettõ közti különbség, annál több ember kér olyan oldalakat, melyet már látott.

A helyek azon egyedi IP címek/hostnevek számát jelentik, melyek kérést intéztek a szerverre. Óvatosnak kell lenni abban az esetben, ha ezt a mérést bármilyen más célra használjuk. Úgy tûnhet, hogy sok felhasználó önálló oldalról érkezik, de úgy is tûnhet, hogy több IP címrõl, úgyhogy csak hozzávetõleges értéket nyújthat a szerverre látogatók számáról.

A látogatások akkor fordulnak elõ, amikor valamilyen távoli helyrõl elõször érkezik kérés a szerverre egy oldalért. Amíg ugyanarról a helyrõl folyamatosan érkeznek kérések egy adott idõintervallumon belül, addig ugyanannak a Látogatásnak a részét képezik. Ha a helyrõl kérést intéznek a szerverre, és az utolsó kérés óta eltelt idõ nagyobb, mint a meghatározott periódus (alapértelmezésben ez 30 másodperc), új Látogatáskén t számolják és a sor ismétlõdik. Amikor oldalak idéznek elõ egy látogatást, azok a távoli helyek, melyek grafikus vagy más nem- oldalas URL-ekhez kapcsolódnak, nem számítanak bele az összes látogatásba, csökkentve így a hamis látogatások számát.

Az oldalak azokat az URL-eket jelentik, amelyek a kért aktuális oldalnak felelnek meg, és nem az összes különálló egységet ami létrehozza (mint pl. grafikai és audio kapcsolók). Néhányan ezt a mérést page views vagy page impressions néven emlegetik, és alapértelmezhetõ bármely URL-re melynek .htm, .html vagy .cgi kiterjesztése van.

Egy KByte (KB) 1024 byteból áll (1 kilobyte). Azon adatok mennyiségét mutatja, melyek átmentek a szerver és a távoli gép között, s a szerverben található adatokon alapszik.


Közös definíciók

A hely egy távoli gépet jelent, mely kérdéseket küld a szerverre, és alapját a távoli gép IP címe/hostneve jelenti.

URL - Uniform Resource Locator (Egységes Forrás Meghatározó). Minden, a web szerverre érkezõ kérésnek kérnie kell valamit. Az URL ez a valami, és egy olyan objektumot reprezentál valahol a szerveren, mely a távoli felhasználóhoz vezet, vagy egy hibát eredményez (pl. 404 - Nem található). Az URL-ek bármilyen típusúak lehetnek (HTML, Audio, Grafikus, stb…).

Az Utalók azokat az URL-eket jelentik, melyek a felhasználót az Ön oldalára vezetik vagy a Tallózó által kérnek valamit a szerverétõl. A kérdések nagy része az Ön saját URL-étõl érkezik, mivel a legtöbb HTML oldal linkeket tartalmaz más objektumokhoz, például grafikus file-okhoz. Ha az egyik HTML oldal 10 grafikus képhez tartalmaz linkeket, akkor a HTML oldalról érkezõ minden egyes kérés 10 további találatot jelent a meghatározott utalóval, mely az Ön saját HTML oldalának URL-e.

A Keresési Feltételeket az utaló feltételek és a különbözõ keresõ gépekrõl történõ ismert sémák vizsgálata határozza meg. A keresõ gépeket és a sémákat a felhasználó határozhatja meg egy konfigurációs file-on belül. Az alapértelmezés a legfontosabbakat tartalmazza.

Megjegyzés: Csak akkor érhetõ el, ha a szerver tartalmazza azt az információt.

A Felhasználói programok a böngészõk fantázianevei. A Netscape, Opera, Konqueror, stb… mind Felhasználói programok, és minden jelentés maga egy egyedi út az Ön szerveréhez. Ne felejtse el, hogy sok böngészõ engedélyezi a felhasználó bejelentett nevének megváltoztatását, így láthat néhány hamis nevet is a listán.

Megjegyzés: Csak akkor érhetõ el, ha azt az információt tartalmazza a szerver.

A Belépés/Kilépés oldalak azok, melyeket elsõként (Belépés) ill. utoljára (Kilépés) kérnek. Ezek az oldalak a fentebb említett Látogatások logikáját követi. Amikor egy látogatás elõször történik, a kért oldal számít belépési oldalnak, és bármelyik URL, melyet utolsónak kértek, kilépési oldalnak.

Az országok meghatározása a kért oldal legfelsõ szintû domain-jén alapul. Ez elég bizonytalanná vált mára, mivel többé nincs olyan erõs szabályozás, mint régebben volt. Egy .COM domain lehet az USA-ban, de bárhol máshol is. Egy .IL domain lehet Izraelben, de az USA-ban is és bárhol a világon. A legtöbb átlagos domain a .COM (USA - Commercial - Kereskedelmi), .NET (Network - Hálózat), .ORG (Non-profit Organization - Non-profit szervezet) és .EDU (Educational - Oktatási). Nagy százalékban láthatók Határozatlan/Ismeretlen nevek, mivel a betárcsázások és más ügyfél csatlakozási pontok jelentõs hányada nem határoz meg nevet és IP címként marad nyilvántartva.

A Válasz Kódok a HTTP/1.1 protokoll (RFC 2068; ld. 10) részeként definiálható. Ezeket a kódokat a web szerver hozza létre és elõsegíti a kérések teljesítését.